Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta tuo lapsen, nuoren tai aikuisen elämään luotettavan ja turvallisen aikuisen. Tukihenkilöpalvelun sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Palvelun lähtökohtana on asiakkaan toiveet, tarpeet ja hänen mielenkiinnon kohteet. Meillä on kokemusta erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä: kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, pitkäaikaissairaat, vaikeavammaiset jne. Työntekijämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, ja heillä on erilaisia mielenkiinnon kohteita ja erityistaitoja. Ammatillinen tukihenkilö on pitkäaikainen pysyvä henkilö asiakkaan elämässä, jolloin luottamuksellisen suhteen rakentaminen on mahdollista.