Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely on sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten tueksi tehtävää tavoitteellista työtä.

Työskentely on yksilöllistä ja suunnitellaan aina jokaisen tarpeiden mukaan. Sisältö, kesto ja tavoitteet määritellään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan yhteisissä tapaamisissa säännöllisin väliajoin.

Tukihenkilöinä toimivat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja sosionomin koulutuksia omaavat työntekijämme.

Tukihenkilötoiminta voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tai harrastustoiminnan tukemista, sosiaalisten taitojen vahvistamista, arjen toiminnoissa tukemista, päihteettömyyden tukemista tai syrjäytymisen ehkäisyä. Tukihenkilö voi tarjota turvallisen ja luottamuksellisen aikuisen läsnäolon tai auttaa löytämään omia voimavaroja ja vahvuuksia.