Omaishoitaja, muistathan huolehtia myös itsestäsi!

Tuki omaishoitajalle

Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea. Joskus omaishoitotilanne kehittyy hiljakseen tai se voi tapahtua äkillisesti. Voit tutustua omaishoidon kokonaisuuteen Eloisan verkkosivuilla

Omaishoitajan vapaat

Tarjoamme palveluja läheisestä huolehtimiseksi, jotta omaishoitajalla on mahdollisuus turvallisin ja rauhallisin mielin viettää vapaata. Jokainen omaishoitotilanne ja perhe ovat ainutlaatuisia, jolloin eri tilanteisiin soveltuvat erilaiset palvelut. Omaishoitaja määrittelee tarvitsemansa palvelut. Me autamme mielellämme omaishoidon vapaiden sisällön suunnittelussa.

Meillä on kokemusta erilaisista ikäihmisten ja erityislasten omaishoitotilanteista. Työntekijöidemme osaaminen on monialaista.

GeriWelliltä apua omaishoitoperheelle palvelusetelillä

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestäminen palvelusetelillä tarkoittaa sitä, että omaishoitajalle myönnetään vapaiden lukumäärän mukaisesti arvoa palvelusetelille, jolla voi ostaa palveluja. Tällä tuetaan omaishoitajan jaksamista. Palvelu voi olla avustamista päivittäisissä toiminnoissa, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuntoutusta ja hoidon ohjausta sekä neuvontaa. GeriWell Oy on Eloisan hyväksymä palvelusetelituottaja. Palveluja voi ostaa enemmänkin kuin palvelusetelin arvolla, jolloin asiakas maksaa itse yli menevän osuuden.

Lue lisää aiheesta:

Jokaiselle Eloisan kanssa sopimuksen tehneelle omaishoitajalle kertyy 2 tai 3 vuorokautta vapaata kalenterikuukaudessa. Vapaiden vuorokausimäärä määritellään omaishoitotilanteen sitovuudella ja vaativuudella, ja sen tekee omaishoidon omatyöntekijä. Vapaiden määrä ja toteutustapa kirjataan omaishoidon asiakassuunnitelmaan. Vapaa on tarkoitettu omaishoitajan palautumiseen sitovasta ja raskaasta hoitotyöstä. Vapaiden järjestämistapoja on useita, ja GeriWell Oy tuo avun omaishoitoperheen kotiin palvelusetelillä.

Huom! Sosiaalihuoltolain mukaan sitovassa ja vaativassa hoitotilanteessa olevat omaishoitajat ovat aina oikeutettuja lakisääteisiin vapaisiin. Sopimusta omaishoidosta ei siis ole välttämätöntä tehdä, jos asiakas niin haluaa. Palvelun saaminen edellyttää kuitenkin palvelutarpeen arviointia, joka tehdään Eloisasta. 

Kannustamme omaishoitajia osallistumaan paikallisen omaishoitoyhdistyksen, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimintaan. Heillä on vertaistukitoimintaa ikäihmisten sekä erityislasten omaishoitajille Mikkelissä, Juvalla, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Puumalassa. Tuemme omaishoitajien osallistumista vertaistukitoimintaan sopimalla käyntimme omaishoitajan tarpeiden mukaan. Lue lisää yhdistyksen toiminnasta www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi