Kotikuntoutus – yhdessä kohti parempaa toimintakykyä

GeriWellin toteuttama kotikuntoutus on moniammatillista yhteistyötä GeriWellin hoitajien ja asiakkaan valitseman fysioterapeutin kesken, sekä tarvittaessa myös lääkärin ja muiden ammattiryhmien kanssa. Yhteistyökumppaninamme toimii Fysios, mutta asiakas voi käyttää halutessaan myös muita fysioterapiaa tarjoavia yrityksiä.

Kaikkien toiveissa on saada asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Toimintakyvyn ylläpitämisestä on tullut koko ajan tärkeämpää, jotta ihmiset pärjäisivät kotona pidempään. 

Vanhuspalvelulaissa iäkkään pitkäaikainen hoito ja huolenpito määritellään tehtäväksi ensisijaisesti hänen kotonaan. Kotikuntoutus auttaa löytämään keinot turvalliseen kotona asumiseen toimintakykyä edistämällä ja ylläpitämällä. Kotiympäristössä toteutettu kuntoutuminen on helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa. Tuttu ja turvallinen ympäristö rohkaisee liikkumaan.

Suomen fysioterapeutit

Suomen fysioterapeuttien sivustolta saat tietoa ikääntyvien kotikuntoutuksesta Suomessa, sen toteutuksesta ja vaikuttavuudesta.